Komt allen!!!                        Komt allen!!!                      Komt allen!!! 

 

Shetland pony informatie avond aanstaande vrijdag avond 22 juni 2018

Locatie manege Sunrise Stables Assen

 

Aanvang 19:00 uur

Met verschillende onderwerpen en diverse gast sprekers:

 

- Hoefverzorging - Voeding - Toiletteren - Aangespannen rijden - Lineair scoren

 

Adres: Baggelhuizen 2  9405 VD Assen

De 60e Shetland Pony Fokdag te Assen.

De centrale Shetland Pony Fokdag voor Groningen, Friesland en Drenthe zal dit jaar -bij voldoende deelname- voor de 60e keer gehouden worden op zaterdag 28 juli 2018. De locatie is dit jaar niet in Vries, maar in Assen, Manege Sunrise-Stables (Baggelhuizen 2, 9405 VD).

De organisatie nodigt u van harte uit om aan de mooie en gezellige evenement deel te nemen. De inzenders van de laatste 2 jaren krijgen automatisch een uitnodiging, andere liefhebbers graag even een berichtje aan de organisatie.

Omdat deze Fokdag voor de 60e keer gehouden zal worden zullen wij er een passend feestje van maken, dus tot ziens op zaterdag 28 juli 2018!

Namens de organisatie,
Hedy Hogenbirk
Email: joepie2@home.nl

Geachte Leden,

Dinsdag 20 maart 2018 zullen wij onze jaarlijkse voorjaars vergadering houden, het bestuur nodigt haar leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2018.

Locatie: Manege de Dollard te Winschoten.  Aanvang 20:00 uur


Met vriendelijke groet,


Gétie van Wieren - de Wit
-Secretaris Fokver. Groningen-

 

Uitnodiging ledenvergadering Fokvereniging GRONINGEN

Het bestuur van de Fokvereniging Groningen nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de ledenvergadering, die zal worden gehouden op

dinsdag 20 maart 2018. Deze zal plaats vinden in Manege “de Dollard”, te Winschoten, aanvang 20.00 uur.


AGENDA

1. Opening

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen

3. Notulen van de ALV 6 oktober 2017

4. Jaarverslag over 2017

5. Bestuursverkiezing:

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn de bestuursleden:

dhr. P. Feiken (voorzitter) &

dhr. W.P.C. Hulzebos (bestuurslid).

Eventuele tegenkandidaten kunnen schriftelijk voorgedragen worden tot een half uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur.

PAUZE

6. Financieel verslag over 2017

7. Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie

Dhr. Brons en mw. Schuurman, reserve mw. Haak

8. Onderwerpen voor Leden Advies Raad (LAR)

9. Promotiecommissie

10. W.V T.T K.

11. Sluiting


Namens het bestuur,

Dhr. P. Feiken, voorzitter

Mw. G.H. van Wieren, secretaris. nspsgroningen@hotmail.nl


 

 

Op maandag 2 april, dat is de 2e Paasdag, wordt er in Assen een hengstenshow van Shetlandpony hengsten georganiseerd.

Locatie: Manege Sunrise Stables
Baggelhuizen 2
9405 VD Assen

Wij nodigen hierbij alle Shetlandpony hengstenhouders uit geheel Nederland uit om met hun hengsten deel te nemen aan deze show. U kunt net als tijdens de vorige edities rekenen op veel sfeer, goede informatie, een strodorp en vanzelfsprekend prachtige hengsten. De aanvang van de hengstenshow is 14.00 uur. Er zal de nodige publiciteit aan deze hengstenshow worden gegeven en er wordt een grote publieke belangstelling verwacht. Ook zal er weer een grote verloting plaatsvinden waarbij, zoals men gewend is prachtige prijzen zijn te verdienen.

U kunt uw hengsten inschrijven via onderstaand adres, dat kan per post of per e-mail. Als het een bij het NSPS bekende hengst is, is de naam van de hengst, uw adres, telefoon, website en e-mail gegevens voldoende.

De organisatie bestaat uit: Piet Feiken, Henk Nijnuis, Jan Lanting, Peter de Wit en Arend Klaassens. Voor informatie kunt u bij hen terecht. Uiterlijk 1april 2017 graag uw inschrijving opsturen (bij voorkeur per mail) aan: Arend Klaassens, Noorderes 5 9497 PW Donderen E-mail: info@staldebosrand.nl

Graag tot 2 april in de prachtige manege Sunrise Stables te Assen.


 

                                                                                                                                

Haren, 11 Juni 2017

 

Geachte leden,

 

Bij deze nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan onze 47ste premiekeuring in manege de Dollard te Winschoten.

De jaarlijkse premiekeuring voor Shetlandpony’s uit de provincie Groningen zal worden gehouden op

zaterdag 19 augustus 2017. Aanvang van de keuring is om 09.00 uur. Manege is om 07.00 uur geopend.

 

Het bijgesloten inschrijfformulier + het originele bewijs van inschrijving (BVI) dient u vóór 09 Juli 2017 op te sturen naar:   

Mw. P. Jager, Molenpad 1, 9679 KE  SCHEEMDA

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per pony en voor het toesturen van het boekje wordt € 3,50 in rekening gebracht. De keuring is uitsluitend toegankelijk voor gechipte pony’s (met uitzondering van de veulens).

 

Zijn er nog jeugd voorbrengers? Geef je op via het bijgevoegd inschrijfformulier. Opgave is niet meer mogelijk op de keuring zelf.

 

Wilt u bij het invullen van de inschrijfformulieren op onderstaande punten letten:

 • Bij de veulens moet u duidelijk aangeven welke maat en het geslacht ingevuld worden.

 • De stokmaat van de enters en twenters moet u zo nauwkeurig mogelijk in centimeters opgeven. Indien u zelf de pony’s niet kunt meten, kunt u voor opgave contact opnemen met mij. (050 – 534 44 38)

   

  Bij de indeling van de enters en twenters worden de volgende schofthoogtes gehanteerd:

   

  Enters minimaat    t/m 84 cm                                   Twenters minimaat    t/m 85 cm

Enters kleine maat 85 cm t/m 90 cm                       Twenters kleine maat 86 cm t/m 91 cm

Enters midden maat 91 cm t/m 96 cm                     Twenters midden maat 92 cm t/m 97 cm

Enters grote maat 97 cm t/m 107 cm                      Twenters grote maat 98 cm t/m 107 cm

 

 • U dient de stokmaat van de ouders in te vullen.

 • Geen paspoorten opsturen!

 • Te laat aangemelde pony’s worden niet geaccepteerd. Er is alleen bijschrijving mogelijk voor veulens die na de uiterste inschrijfdatum geboren worden. Deze kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2017 worden aangemeld. Denk erom dat u de veulens ook zo snel mogelijk aanmeld bij het stamboek kantoor. Veulens moeten echter minimaal 3 weken oud zijn voor beoordeling op de premiekeuring.

   

  Heeft u een eigen gefokte 3-jarige merrie, dan kunt u haar opgeven voor de nieuwe rubriek: Beste eigen gefokte 3-jarige

  Bij voldoende aanmelding zal er een rubriek komen.

   

N.B. Ook oud-kampioenen kunnen worden opgegeven. Bij voldoende belangstelling zal er een rubriek voor deze pony’s worden georganiseerd. Wel graag duidelijk aangeven!!

 

Alle door het stamboek geprimeerde pony’s ontvangen een prijs van het bestuur. Indien u meerdere prijzen wint, komt u in aanmerking voor een verzamelprijs of een geldprijs. Op de achterzijde van het inschrijfformulier kunt u dit aangeven.

 

Tot slot kunt u op de achterzijde van het inschrijfformulier een eventuele vrije bijdrage beschikbaar stellen voor de aanschaf van prijzen. Bij voorbaat onze dank hiervoor! Ook zijn eventuele sponsoren van harte welkom!

 

 

 

Met vriendelijke groet,

G. H. van Wieren – de Wit

- secretaris-


                                                                                                                                

 

Vergeet u niet de stokmaat te vermelden van uw veulen, enter of twenter. Bij de volwassen pony’s graag de op het stamboekpapier vermelde stokmaat noteren!!!! Wanneer u niet zelf uw pony’s kunt meten, kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden (tel: 050 – 534 44 38).

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER

 

1. Naam                     :                                                                                             S/V      :

    Levensnummer     :                                  hengst/merrie:

    Kleur                      :                                  geb. datum:                                      hoogte:          cm

    Vader                     :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Moeder                  :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Eigenaar                 :

    Woonplaats          :

 

 

2. Naam                     :                                                                                             S/V      :

    Levensnummer     :                                  hengst/merrie:

    Kleur                      :                                  geb. datum:                                      hoogte:          cm

    Vader                     :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Moeder                  :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Eigenaar                 :

    Woonplaats          :

 

 

3. Naam                     :                                                                                             S/V      :

    Levensnummer     :                                  hengst/merrie:

    Kleur                      :                                  geb. datum:                                      hoogte:          cm

    Vader                     :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Moeder                  :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Eigenaar                 :

    Woonplaats          :

 

 

4. Naam                     :                                                                                             S/V      :

    Levensnummer     :                                  hengst/merrie:                                

    Kleur                      :                                  geb. datum:                                      hoogte:          cm

    Vader                     :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Moeder                  :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Eigenaar                 :

    Woonplaats          :

 

 

5. Naam                     :                                                                                             S/V      :

    Levensnummer     :                                  hengst/merrie:

    Kleur                      :                                  geb. datum:                                       hoogte:          cm

    Vader                     :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Moeder                  :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Eigenaar                 :

    Woonplaats          :

                       

                        BESTE EIGEN GEFOKTE 3-JARIGE:

 

6. Naam                     :                                                                                             S/V      :

    Levensnummer     :                                  hengst/merrie:

    Kleur                      :                                  geb. datum:                                      hoogte:          cm

    Vader                     :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Moeder                  :                                                       nr:                                 hoogte:          cm

    Eigenaar                 :

    Woonplaats          :

 

                       

 

Jeugd Voorbrenger deelname tot 15 jaar:

 

1. Naam voorbrenger/ster:                               Naam pony:                                                 Leeftijd:

 

                                                                 

2. Naam voorbrenger/ster:                               Naam pony:                                                 Leeftijd:

 

 

 

Onderstaande strookjes graag ingevuld meezenden met het inschrijfformulier.

 

 

 

   
 

 

Ondergetekende wil bij het behalen van meerdere prijzen graag in aanmerking komen voor:

 

een verzamelprijs / geldprijs *  (* doorhalen wat niet van toepassing is).

 

Naam:                                                                        Handtekening:

 
 
 

 

Ondergetekende stelt een bedrag van € …………… beschikbaar voor de aanschaf van prijzen.

 

Naam:                                    Woonplaats:                           Handtekening:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wanneer u alle gegevens volledig en duidelijk hebt ingevuld, dan kunt u het inschrijfformulier, de stamboekpapieren  + de eventuele strookjes versturen naar:        

mw. P. Jager  Molenpad 1   9679 KE   SCHEEMDA

 

Inschrijven voor 09 juli 2017              

NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK

           

 De 60e Pony Fokdag Vries

 

De centrale Pony Fokdag voor Groningen, Friesland en Drenthe wordt dit jaar voor de 60e keer gehouden op zaterdag 15 juli 2017 te Vries. Zestig jaar geleden begonnen en altijd ondersteund en mede georganiseerd door Vereniging Volksvermaken Vries.

Graag zien wij zoveel mogelijk inzenders deze dag, ook inzenders die de laatste jaren niet hebben deelgenomen. We maken er een passend feestje van

 

De organisatie nodigt u van harte uit om aan dit fraaie en gezellige evenement deel te nemen. De inzenders van de laatste 2 jaar krijgen automatisch een uitnodiging, andere liefhebbers graag even een berichtje aan de organisatie.

 

Namens de organisatie,

Arend Klaassens

e-mail: info@staldebosrand.nl

2e Paasdag Hengstenshow!! 

Op maandag 17 april wordt er in Assen een hengstenshow van Shetlandpony hengsten georganiseerd. 

Locatie:  Manege Sunrise Stables  Baggelhuizen 9405VD Assen 

Wij nodigen hierbij alle Shetlandpony hengstenhouders uit geheel Nederland uit om met hun hengsten deel te nemen aan deze show. U kunt net als tijdens de vorige edities rekenen op veel sfeer, goede informatie, een strodorp en vanzelfsprekend prachtige hengsten. De aanvang van de hengstenshow is 14.00 uur. Er zal de nodige publiciteit aan de hengstenshow worden gegeven en er wordt derhalve een grote publieke belangstelling verwacht.  

U kunt uw hengsten inschrijven via onderstaand adres, dat kan per post of per e-mail. Als het een bij het NSPS bekende hengst is, is de naam van de hengst , uw adres, telefoon, website en e-mail gegevens voldoende.  

De organisatie bestaat uit: Piet Feiken, Henk Nijnuis, Jan Lanting, Peter de Wit en Arend Klaassens. Voor informatie kunt u bijhen terecht. 

Uiterlijk 1april 2017 graag uw inschrijving opsturen (bij voorkeur per mail) aan: 

Arend Klaassens
Noorderes 5
9497 PW Donderen                                                                                                                                                                                               E-mail: info@staldebosrand.nl        

Graag tot 17 april in de prachtige manege Sunrise Stables te Assen.

Vergadering


Geachte leden,

Op vrijdagavond 21 oktober a.s. zal er een vergadering worden gehouden voor de leden van 5 Noordelijke Fokverenigingen.

Het betreft: uitleg over de versoepeling van het huidige fokplan.

Locatie: Café Hoving, Dorpsweg 8, 9497 PN Donderen. Aanvang: 20.00 uur.
 
Hopende u allemaal te mogen begroeten op deze avond.
 
 
Met vriendelijke groet,

Gétie van Wieren - de Wit
-Secretaris Fokver. Groningen-

Keuringsuitslagen


De keuringsuitslagen staan vermeld op de website. Deze zijn te vinden onder het kopje premiekeuring.
Foto's van de kampioenen zijn te vinden onder het kopje kampioenen 2016. 

Premiekeuring 2016 Winschoten

 

Geachte leden,

Bij deze nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan onze 46ste premiekeuring in manege de Dollard te Winschoten.

De jaarlijkse premiekeuring voor Shetlandpony’s uit de provincie Groningen zal worden gehouden op 

zaterdag 20 augustus 2016. Aanvang van de keuring is om 09.00 uur. Manege is om 07.00 uur geopend.

Het bijgesloten inschrijfformulier + het originele bewijs van inschrijving (BVI) dient u vóór 11 Juli 2016 op te sturen naar:  

Mw. G.H. van Wieren – de Wit, Remmingaweg 30, 9751 VR  Haren (Gr).

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per pony en voor het toesturen van het boekje wordt € 3,50 in rekening gebracht. De keuring is uitsluitend toegankelijk voor gechipte pony’s (met uitzondering van de veulens).

Zijn er nog jeugd voorbrengers? Geef je op via het bijgevoegd inschrijfformulier. Opgave is niet meer mogelijk op de keuring zelf.

Wilt u bij het invullen van de inschrijfformulieren op onderstaande punten letten:

> Bij de veulens moet u de rubriek en het geslacht ingevuld worden.

> De stokmaat van de enters en twenters moet u zo nauwkeurig mogelijk in centimeters opgeven. Indien u zelf de pony’s niet kunt meten, kunt u voor opgave contact opnemen met mij. (050 – 534 44 38)

Bij de indeling van de enters en twenters worden de volgende schofthoogtes gehanteerd:

Enters minimaat    t/m 84 cm   Twenters minimaat    t/m 85 cm

Enters kleine maat 85 cm t/m 90 cm  Twenters kleine maat 86 cm t/m 91 cm

Enters midden maat 91 cm t/m 96 cm  Twenters midden maat 92 cm t/m 97 cm

Enters grote maat 97 cm t/m 107 cm  Twenters grote maat 98 cm t/m 107 cm

> U dient de stokmaat van de ouders in te vullen.

> Geen paspoorten opsturen!

> Te laat aangemelde pony’s worden niet geaccepteerd. Er is alleen bijschrijving mogelijk voor veulens die na de uiterste inschrijfdatum geboren worden. Deze kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016 worden aangemeld. Denk erom dat u de veulens ook zo snel mogelijk aanmeld bij het stamboek kantoor. Veulens moeten echter minimaal 3 weken oud zijn voor beoordeling op de premiekeuring.

Heeft u een eigen gefokte 3-jarige merrie, dan kunt u haar opgeven voor de nieuwe rubriek: Beste eigen gefokte 3-jarige

Bij voldoende aanmelding zal er een rubriek komen.

N.B. Ook oud-kampioenen kunnen worden opgegeven. Bij voldoende belangstelling zal er een rubriek voor deze pony’s worden georganiseerd. Wel graag duidelijk aangeven!!

Alle door het stamboek geprimeerde pony’s ontvangen een prijs van het bestuur. Indien u meerdere prijzen wint, komt u in aanmerking voor een verzamelprijs of een geldprijs. Op de achterzijde van het inschrijfformulier kunt u dit aangeven.

Tot slot kunt u op de achterzijde van het inschrijfformulier een eventuele vrije bijdrage beschikbaar stellen voor de aanschaf van prijzen. Bij voorbaat onze dank hiervoor! Ook zijn eventuele sponsoren van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

G. H. van Wieren – de Wit

- secretaris-

Kop

Dit is een paragraaf. Klik hier om tekst toe te voegen en te wijzigen. Dit is een perfecte plek om een verhaal te schrijven en/of informatie te delen met uw website bezoekers.